Wysokość honorarium zróżnicowana jest w zależności od charakteru i złożoności sprawy, stąd jest ono ustalane jest indywidualnie.

Z uwagi na brak terminala płatniczego jedyną formą płatności jest zapłata gotówką. Informujemy, że w wyjątkowych przypadkach możliwa jest zapłata wynagrodzenia w ratach.